☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 05.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 78/2009 z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

 

Zarządzenie Nr 78/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 3 lipca 2009r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XXIX/207/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2009 rok
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 22 080 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 22 080 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
 
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 17 282 271 zł
Wydatki: 19 111 333 zł
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz
 
 
 
 

 
 
UZASADNIENIE
 
1.      Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku znak: FB.I-3050/33/KK/09 z dnia 22 czerwca 2009r. w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 22 080 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podręczników dla uczniów zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2009 r. - "Wyprawka szkolna" w dziale 854 rozdziale 85415 § 3260
 
2.      Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w dziale po stronie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z powadzonym postępowaniem windykacyjnym zaległość podatkowych oraz wynagrodzenia i pochodnych pracowników interwencyjnych.
 
3.      Na wniosek Zespołu Szkół w Damnicy dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 3960 zł na zadanie inwestycyjne w dziale 801 rozdziale 80195 § 6050 "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" celem zabezpieczenia środków na wkład własny.
 
 
 
Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2009-10-22 13:34:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2009-10-22 13:36:52)

 
 
liczba odwiedzin: 7673845

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X