☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 87 /2009 z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku

 

 
Zarządzenie Nr 87 /2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 21 sierpnia 2009 r.
 
 
 
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku
 
 
            Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Damnica zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009 rok wraz z załącznikami 1 – 3 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
Sprawozdanie zamyka się kwotami:
 
DOCHODY                              plan 17 260 191,00 zł               wykonanie 9 293 588,10 zł
w tym: dotacje na zadania
zlecone z zakresu administracji
rządowej                                    plan   3 484 868,00 zł              wykonanie 1 888 880,00 zł
 
WYDATKI                               plan 19 089 253,00 zł                wykonanie 8 074 540,36 zł
w tym: na zadania zlecone
z zakresu administracji
rządowej                                    plan   3 484 868,00 zł                wykonanie 1 829 341,19 zł 
 
              
 § 3.
 
Sprawozdanie wraz z załącznikami i częścią opisową przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
 
 
§ 4.
 
Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7585050

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X