☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 113/2009 z dnia 05 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej dla pracowników zatrudnionych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Damnica.

 

ZARZĄDZENIE NR 113/2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 05 listopada 2009 roku
 
w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej dla pracowników zatrudnionych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Damnica.
 
Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 5, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 12 Zarządzenia Wójta Gminy Damnica Nr 39/2009, z dnia 01 kwietnia 2009r., w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Damnica.
 
 
zarządza się,  co następuje:
 
 
§ 1
 
Powołuje się komisję ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej dla pracowników zatrudnionych w Referacie finansowym Urzędu Gminy Damnica, w następującym składzie:
 
1.             Andżelika Harmacińska – Przewodnicząca
2.             Dorota Bałukonis - Członek Komisji
3.      Izabella Tomala - Członek Komisji
 
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7584857

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X