☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 120/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Damnica do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Damnica

 

ZARZĄDZENIE NR 120/2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 16 listopada 2009 roku
 
w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Damnica do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Damnica
 
Na podstawie art. 39 ust. 2, ustawy z dnia 08 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1491; zmiany z 2002r.: Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r.; Nr 172, poz. 1441; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r.: Nr 52, poz. 420.), i art. 268a, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071; zmiany z 2001r.: Nr 49, poz. 509; z 2002r.: Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387; z 2003r.: Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004r.: Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1692; z 2005r.: Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565; z 2008r.: Nr 229, poz. 1539)
 
zarządza się, co następuje
 
 
§ 1
 
Upoważniam Panią Dorotę Bałukonis, Skarbnika Gminy Damnica, kierującą Referatem Finansowym, do prowadzenia i załatwiania, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, w imieniu Wójta Gminy Damnica, spraw z zakresu swej właściwości, nie zastrzeżonych dla kompetencji Wójta.
 
 
§  2
 
Upoważnienie wskazane w § 1 zostaje udzielone na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7581276

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X