☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 111/2009 z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

 

Zarządzenie Nr 111/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 28 października 2009r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XXIX/207/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2009 rok
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej przeniesień między paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 17 272 466 zł
Wydatki: 20 053 473 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej: 3 115 001 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej: 3 115 001 zł
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
 
 Wójt
mgr Maria Janusz
 
 
 
 
 
 

 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
1.      Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 751 rozdziale 75101 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie rejestru wyborców.
2.      Dokonuje się przesunięcia dziale 801 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na działalność jednostki.  
 

 
 
liczba odwiedzin: 7585021

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X