☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 125/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Damnica".

 

Zarządzenie Nr 125/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 30.11.2009 r.
 
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Damnica”.
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 mara 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Damnica
 
zarządza, co następuje:
 
§ 1
Powołać Komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Damnica” w składzie:
 
1. Przewodniczący Komisji – Joanna Parszewska – Urząd Gminy w Damnicy
2. Członkowie Komisji:
2.1 – Stanisław Mielewczyk – występujący w imieniu wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa „HYDRO-SERWIS’ z siedzibą w Sierakowicach, ul. Słupska 45;
2.2 –  Kazimierz Pawłowski - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedstawiciel Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji Sp. z o.o z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 99;
2.3 – Adam Tkacz – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy
 
§ 2
Odbioru należy dokonać po zakończeniu inwestycji, zgodnie z umową na wykonanie robót Nr I.B.342/04/09 z dnia 08.10.2009 r.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt

mgr Maria Janusz


 
 
liczba odwiedzin: 7585201

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X