☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 127/2009 z dnia 30.11.2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie stacji uzdatniania wody redukującej związki azotu w wodzie przeznaczonej na potrzeby socjalno - bytowe w Dąbrówce".

 

Zarządzenie Nr 127/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 30.11.2009 r.
 
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie stacji uzdatniania wody redukującej związki azotu w wodzie przeznaczonej na potrzeby socjalno – bytowe w Dąbrówce”.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 mara 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Damnica
zarządza, co następuje:
 
§ 1
Powołać Komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „ Wykonanie stacji uzdatniania wody redukującej związki azotu w wodzie przeznaczonej na potrzeby socjalno – bytowe w Dąbrówce” w składzie:
 
1. Przewodniczący Komisji – Joanna Parszewska – Urząd Gminy w Damnicy
2. Członkowie Komisji:
2.1 – Piotr Krupiński – Urząd Gminy w Damnicy
2.2 – Adam Tkacz – Dyrektor ZGK w Damnicy
2.3 – Mariusz Woszczyk – Właściciel przedsiębiorstwa „Hydroeko” z siedzibą w Słupsku , ul. Lutosławskiego 18 
 
§ 2
Odbioru należy dokonać po zakończeniu inwestycji, zgodnie z umową na wykonanie robót  nr OŚiFS 2/2009 z dnia 02 października 2009r.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt

mgr Maria Janusz


 
 
liczba odwiedzin: 7659256

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X