☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 121/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru I etapu robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy" - Gminny Kompleks Widowiskowo - Sportowy w ramach którego wykonana zostanie sztania i wiata - zadaszenie sceny, działka nr 107, obręb Damnica

 

Zarządzenie Nr 121/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 25.11.2009 r.
 
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru I etapu robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy” – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy w ramach, którego wykonana zostanie szatnia i wiata – zadaszenie sceny, działka nr 107, obręb Damnica.
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 mara 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Damnica
 
zarządza, co następuje:
 
§ 1
Powołać Komisję do odbioru I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy” – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy w ramach, którego wykonana zostanie szatnia i wiata – zadaszenie sceny” w składzie:
 
1. Przewodniczący Komisji – Joanna Parszewska – Urząd Gminy w Damnicy
2. Członkowie Komisji:
2.1 – Grażyna Ziółkowska – kierownik budowy przedstawiciel Polscan Skład Budowlany Marcin Ślusar, 76-200 Słupsk, ul. Gen. Andersa 10
2.2 – Ryszard Kamiński - Inspektor Nadzoru przedstawiciel Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji Sp. z o.o z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 99
2.3 – Paweł Lewandowski – Urząd Gminy w Damnicy
 
§ 2
Odbioru należy dokonać po zakończeniu inwestycji, zgodnie z umową na wykonanie robót Nr I.B.342/05/2009 z dnia 20.10.2009 r.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Maria Janusz


 
 
liczba odwiedzin: 7659471

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X