☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 05.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 102/2009 z dnia 23 września 2009r zmieniające Zarządzenie Nr 44/2008 w sprawie ustalenia procedury kontroli wewnętrznej wydatków oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

 

Zarządzenie Nr 102/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 23 września 2009r.
 
 
 
zmieniające Zarządzenie Nr 44/2008 w sprawie ustalenia procedury kontroli wewnętrznej wydatków oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
 
 
Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz biorąc pod uwagę standardy kontroli finansowej określone w Komunikacie Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006r. w celu sprawowania obowiązków w zakresie kontroli finansowej przy wydatkowaniu środków publicznych.  
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2, 4 i 5 do Zarządzenia Nr 44/2008 Wójta Gminy Damnica z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia procedury kontroli wewnętrznej wydatków oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków poprzez dodanie do wykazu osób zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 6 maja 2009roku.
 
 
 
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz
 

 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 102/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 23 września 2009r.
 
WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY UPOWAŻNIONYCH DO WYKONYWANIA KONTROLI WSTĘPNEJ
 

L.P.
IMIĘ I NAZWISKO
STANOWISKO
WZÓR PODPISU
1.
Alicja Kwiatkowska - Sipta
 
ds. księgowości budżetowej i płac
 
 
2.
Marzena Bartłomiejczyk
 
ds. księgowości budżetowej
 
3.
Ryszard Torbicki
 
ds. inwestycji
 
4.
Piotr Krupiński
ds. ochrony środowiska i obsługi funduszu sołeckiego
 
 

 
 
 
 

 
 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 23 września 2009r.
 
WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY UPOWAŻNIONYCH DO KONTROLI MERTYTORYCZNEJ
 

L.P.
IMIĘ I NAZWISKO
STANOWISKO
1.
Alicja Kwiatkowska - Sipta
 
ds. księgowości budżetowej i płac
 
2.
Marzena Bartłomiejczyk
 
ds. księgowości budżetowej
3.
Ryszard Torbicki
 
ds. inwestycji
4.
Piotr Krupiński
ds. ochrony środowiska i obsługi funduszu sołeckiego
 

 
 

 
 
 
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 102/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 23 września 2009r.
 
 
WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY UPOWAŻNIONYCH DO WYKONYWANIA KONTROLI FORMALNO – RACHUNKOWEJ
 

L.P.
IMIĘ I NAZWISKO
STANOWISKO
1.
Alicja Kwiatkowska - Sipta
 
ds. księgowości budżetowej i płac
 
2.
Marzena Bartłomiejczyk
 
ds. księgowości budżetowej

 
Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2010-01-06 08:02:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2010-01-06 08:07:17)

 
 
liczba odwiedzin: 7673852

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X