☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 137/2009 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

 

Zarządzenie Nr 137/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 28 grudnia 2009r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XXIX/207/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2009 rok
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 103 609 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 103 609 zł, przeniesień między paragrafami w dziale oraz przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 6 840 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 114 172 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
 
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 17 668 583 zł
Wydatki: 20 564 498 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej: 3 502 349 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej: 3 502 349 zł
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt
mgr Maria Janusz
 
 

 
    UZASADNIENIE
 
1. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 92/176/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku w dziale 010 rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 114 172 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę- pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 grudnia 2009r. znak FB.I-3050/109/KK/09.
2. Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 89/173/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 10 563 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów oraz wyprawki szkolnej- pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 grudnia 2009r. znak FB.I-3050/105/MS/09.
3. Dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w dziale w związku z konieczności pokrycia bieżących zobowiązań jednostek organizacyjnych gminy.
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7659324

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X