☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 138/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku zmieniające Zarządzenie Nr 7/2009 w sprawie przekazania majątku i wyposażenia jednostce organizacyjnej Gminy Damnica

 

ZARZĄDZENIE NR 138 /2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia   31 grudnia 2009 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr   7/2009 roku   w sprawie w przekazania majątku i wyposażenia 
jednostce organizacyjnej  Gminy Damnica 
 
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami   z 2002 roku Nr 23 poz. 230,Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005   Nr 102 1056, Nr 172   poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz 128, Nr 181 poz. 1337 , z roku 2007   Nr 48 poz. 327 )   oraz  § 3 Uchwały Nr XXIV/210/08 Rady Gminy Damnica z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie utworzenia   gminnej jednostki organizacyjnej - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy Wójt Gminy Damnica
                                                                  zarządza , co następuje:
 
§ 1
 
W    Zarządzeniu Nr   7/2009   Wójta Gminy Damnica z dnia   12 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania majątku i wyposażenia jednostce organizacyjnej Gminy Damnica      załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia   otrzymują następujące brzmienie :
 

 
Lp
 
Nazwa środka trwałego
 
 
Wartość w zł
1
Wodociąg Wiatrowo
185 076.71
2.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna   i tłoczna wraz z przepompowniami w miejscowościach Zagórzyca i Mianowicie
 
1 098 895.80
3
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przepompowniami w miejscowościach Soborze i Paprzyce
1 176 302.46
4
Przyłącze wodociągowe do działek w Starej Dąbrowie
4 043.68
5
Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna   i tłoczna wraz z przepompownią w miejscowościach Budy i Dębniczka
373 443.27
6
Wodociąg Dąbrówka
38 565.80
7
Sieć wodociągowa Osiedle Leśne w Damnicy
1 636.02
8
Sieć sanitarna Osiedle Leśne w Damnicy
1 245.00
9
Studnia - osada Zagórzyczki
10 309.00
10
Wodociąg Świecichowo
11 642.46
11
Sieć wodociągowa osada Zagórzyczki
32 300.00
12
Rurociąg wodny Domaradz
6 420.00
13
Zewnetrzna sieć wodociągowa Damnica
3 604.59
14
Rurociąg wodny ulica Lipowa w Damnicy
10 443.75
15
Studnia   Mianowice
15 338.00
16
Studnia głębinowa Mianowice
3 004.00
17
Rurociąg wodny Mianowice
9 615.00
18
Oczyszczalnia ścieków Bobrowniki
1 438 787.96
19
Wodociąg Zagórzyca
40 084.00
20
Kolektor   kanalizacji sanitarnej w Damnie
273 986.28
21
Wodociąg wiejski   Mianowice przyłącze wody
12 788.71
22
Kanalizacja   sanitarna Damnica
149 725.54
23
Wodociąg Zagórzyca
108 756.92
24
Wodociąg Stara Dąbrowa
65 106.08
25
Kanalizacja sanitarna Łojewo - Świtały
327 898.48
26
Wodociąg Bięcino
35 439.45
27
Przyłącza kanalizacji w miejscowościach Łojewo i Świtały
8 493.76
28
Kanalizacja sanitarna   w miejscowościach Świecichowo i Wiatrowo
853 360.39
29
Wodociąg Budy
30 954.00
30
Wodociąg Dębniczka
1 004.90
31
Wodociąg   Damnica
49 273.38
32
Wodociąg Strzyżyno
25 128.60
33
Sieć wodociągowa Damnica ul. Przemysłowa
52 870.73
34
Wodociag Łebień
126 512.86
35
Wodociąg Strzyżyno
3 517.77
36
Wodociąg Damnica
13.302,05
37
Kanalizacja deszczowa
21 546.00
38
Kanalizacja deszczowa
33 186.97
39
Zewnętrzna sieć wodociągowa Strzyżyno
103 636.46
40
Kolektor sanitarny ulica Strażacka Damnica
5 855.13
41
Wodociąg Dąbrówka
51 666.56
42
Kanalizacja burzowa ul. Klonowa Damnica
17 705.17
43
Kanalizacja sanitarna ul. Parkowa Damnica
16 143.33
44
Kanalizacja   burzowa ul. Wiśniowa Damnica
5 065.27
45
Wodociąg Budy
8 530.98
46
Przyłącze wodociągowe Zagórzyczki
32 190.64
47
Wodociąg wiejski Soborze
174 240.74
48
Wodociąg Wiszno
65 169.03
49
Wodociąg wiejski w Damnie
239 155.81
50
Ujęcie wody w Domaradzu
83 050.51
51
Kolektor sanitarny łącznik ul. Dolnej   z Górną w Damnicy
10 463.81
52
Wodociąg Dąbrówka
431.46
53
Wodociąg Bięcino
9 342.61
54
Ujęcie wody w Biecinie
62 295.89
55
Kolektor   sanitarny „C” Damnica
3 908.54
56
Ujęcie wody w   Świecichowie
42 388.45
57
Wodociąg Stara Dąbrowa
28 967.58
58
Wodociąg Łebień
26 623 .52
59
Kolektor sanitarny ul. W.Witosa w Damnicy
3 009.20
60
Kolektor sanitarny ul.Przemysłowa w Damnicy
18 568.82
61
Kolektor sanitarny ul. Szkolna w Damnicy
 3 181.95
62
Kolektor sanitarny od ul. W.Witosa do ul. Szkolnej w Damnicy
11 384.62
63
Kanalizacja sanitarna „F” ul. Górna w Damnicy
26 185.53
64
Kanalizacja ściekowa   Damnica
1 502 923.50
65
Przyłącze wodne   do budynku mieszkalnego Nr 6 w Damnie
10 408.00
66
Kolektor sanitarny Damnica ul.Różana
4 933.19
67
Zewnętrzna sieć wodociągowa Soborze - Paprzyce
31 738.68
68
Oczyszczalnia i instalacja wodno - kanalizacyjna Damno
26 560.13
69
Zewnętrzna sieć kanalizacyjna Bobrowniki
35 795.44
70
Studnia Jeziorka
38 029.96
71
Sieć wodociągowa Jeziorka
3 836.26
72
Sieć wodociągowa Jeziorka
9 815.28
72
Sieć wodociągowa   Świecichowo
6 992.00
73
Kolektor sanitarny Bobrowniki
367 387.99
74
Kanalizacja   sanitarna Karzniczka
21 317.76
75
Kanalizacja deszczowa Karzniczka
14 349.49
76
Sieć kanalizacyjna Karzniczka
80 940.19
77
Sieć kanalizacyjna Karzniczka
50 967.45
78
Sieć kanalizacyjna Karzniczka
44 718.53
79
Oczyszczalnia ścieków Karzniczka
58 699.40
80
Rurociągi   technologiczne międzybiegu Karżniczka
49 615.00
81
Instalacje   elektryczne Karzniczka
31 587.00
82
Przyłącze wodociągowe Karzniczka
39 553.00
83
Przepompownia ścieków Karzniczka
45 976,00
84
Stanowisko PIX
8 727.00
85
Komora pomiarowa
24 750.00
86
Bioreaktor ścieków
254 395.00
87
Poletka osadowe
30 594.85
88
Wodociąg Zagórzyca - budynek
3 310.50
89
Wodociąg Bięcino - budynek
5 808.50
90
Wodociąg Damnica - budynek
4213.63
91
Wodociąg Strzyżyno - budynek
2187,63
93
Wodociąg   Budy - budynek
3409.88
 
94
Wodociąg Dębniczka
1013.00
95
Wodociąg Stara Dąbrowa -budynek
16 124.13
96
Hydrofornia Mianowice
20 882.00
97
Wodociąg Łebień - budynek
15 718.25
98
Wodociąg Sąborze - budynek
37 616.80
99
Budynek obsługi w oczyszczalni Karzniczka
27 033,00
100
Hydrofornia i ujecie wody w Głodowie
 
12 025.20
101
Kanalizacja w Bięcinie
477 489,96
 
RAZEM
11 242 215,64 

 
.
 
                        

LP
NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO
WARTOŚĆ W ZŁ
1.
Ciągnik Ursus C-360 Nr rej. GSL C-=859
400,00
2.
Przyczepa Autosan D 47 A nr rej.GSL 85 NP
100,00
3.
Wóz asenizacyjny
23 999,00
 
RAZEM
       24 499,00

                                                 
 
WYKAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW   TRWAŁYCH   DO PRZEKAZANIA
DLA ZAKŁADU GOSPODAKRI KOMUNALNEJ
                                               

LP
NAZWA SPRZĘTU
WARTOŚĆ W ZŁ
1.
Kosiarka jezdna
1448,75
2
Kosiarka żyłkowa
2337,45
3
Kosiarka shil
1670,00
4
Kosiarka shil
1490,00
5
 Nożyce   do żywopłotu
     6,20
6
Drabina aluminiowa
 158,00
7
Wiertarka
 399,00
8
Spawarka Bester
1438,38
9
Szlifierka kątowa
 632,00
10
Sprężarka hydrauliczna
 879,82
11
Wózek paszowy
 510,00
 
RAZEM
10 969,60 ZŁ
 

 
            WYKAZ NARZĘDZI W UŻYTKOWANIU
 
          

lp
RODZAJ SPRZETU
WARTOŚĆ WZŁ
1.
Gwintownica
    471,00
2
Sprężarka
    439,00
 
RAZEM
    910,00

 
 
                                             § 2
 
 
 Wykonanie Zarządzenia powierza się  inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i spraw rolnych  
 
                                                            § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

WÓJT

mgr Maria Janusz


 
 
liczba odwiedzin: 7659281

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X