☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 19.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy do wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2010
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 8 stycznia 2010 roku
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy do wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
 
Na podstawie art. 33 ust. 5, ustawy z dnia 08 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1491; zmiany z 2002r.: Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r.; Nr 172, poz. 1441; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r.: Nr 52, poz. 420.) i art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami)
 
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Upoważniam Panią Beatę Orlicką, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy do wydawania w imieniu Wójta Gminy Damnica decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
 
§ 2
 
Upoważnienie wskazane w § 1 zostaje udzielone na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia.
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

 

WÓJT

mgr Maria Janusz


 
 
liczba odwiedzin: 7569129

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X