☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 139/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 

Zarządzenie Nr 139/2009

Wójta Gminy Damnica

z dnia 31 grudnia 2009r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XXIX/207/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2009 rok

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale oraz przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 822 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok zamyka się kwotami:

Dochody: 17 552 143 zł

Wydatki: 18 391 375 zł

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej: 3 502 349 zł

Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej: 3 502 349 zł

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Wójt

mgr Maria Janusz


UZASADNIENIE


 Dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i paragrafam w dziale w związku z konieczności pokrcia bieżących zobowiązań jednostek organizacyjnych gminy.


 


 


 
 
liczba odwiedzin: 7581151

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X