☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych do dokonania oceny ofert i przedstawienia opinii dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2010

 

Zarządzenie Nr 5/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 3 lutego 2010 roku
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do dokonania oceny ofert
i przedstawienia opinii dotyczących u
powszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2010
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), oraz § 3 Uchwały nr XL/294/09 Rady Gminy Damnica z dnia 29 września 2009 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych i nie działającymi w celu osiągnięcia zysku
 
zarządzam, co następuje:
 
§1
Powołuję Komisję Konkursową do dokonywania oceny ofert oraz do przedstawienia opinii dotyczących wsparcia w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2010 roku. W skład Komisji wchodzą:
-        Ludmiła Wiczkowska – inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych Urzędu Gminy w Damnicy
-        Paweł Lewandowski – podinspektor ds. zamówień publicznych i promocji gminy Urzędu Gminy w Damnicy
-        Michał Folusiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy
 
§ 2
Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnychna terenie gminy Damnica w roku 2010 oraz przedstawienie Wójtowi Gminy Damnica opinii w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych.
 
§ 3
Regulamin prac Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      
 
                                                                      
                                                                       Wójt Gminy Damnica
                                                                       Maria Janusz

 

 
 
liczba odwiedzin: 7648467

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X