☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 136/2009 z dnia 23 grudnia 2009r. Zmieniające Zarządzenie Nr 44/2008 w sprawie ustalenia procedury kontroli wewnętrznej wydatków oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

 

Zarządzenie Nr 136/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 23 grudnia 2009r.
 
 
 
Zmieniające Zarządzenie Nr 44/2008 w sprawie ustalenia procedury kontroli wewnętrznej wydatków oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
 
 
Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz biorąc pod uwagę standardy kontroli finansowej określone w Komunikacie Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006r. w celu sprawowania obowiązków w zakresie kontroli finansowej przy wydatkowaniu środków publicznych.
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2, 4 do Zarządzenia Nr 44/2008 Wójta Gminy Damnica z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia procedury kontroli wewnętrznej wydatków oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków poprzez dodanie do wykazu osób zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 Wójt
mgr Maria Janusz
 

 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 136/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 23 grudnia 2009r.
 
WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY UPOWAŻNIONYCH DO WYKONYWANIA KONTROLI WSTĘPNEJ
 

L.P.
IMIĘ I NAZWISKO
STANOWISKO
WZÓR PODPISU
1.
Robert Huras
 
ds. inwestycji
 
 


 

 
 
 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 136/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 23 grudnia 2009r.
 
WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY UPOWAŻNIONYCH DO KONTROLI MERTYTORYCZNEJ
 

L.P.
IMIĘ I NAZWISKO
STANOWISKO
1.
Robert Huras
 
ds. inwestycji
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7585083

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X