☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 29.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wystawiania tytułów wykonawczych i kierowania wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej, w zakresie należności pieniężnych, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych

 

ZARZĄDZENIE NR 23/2010
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 29 marca 2010 roku
 
 
w sprawie udzielenia upoważnienia do wystawiania tytułów wykonawczych i kierowania wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej, w zakresie należności pieniężnych, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych
 
 
Na podstawie art. 31 i 47 ustawy z dnia 08 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r.; Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241)
 
 
 
zarządza się, co następuje
 
 
 
§ 1
Upoważnia się Panią Beatę Orlicką Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy, do wystawiania tytułów wykonawczych i kierowania wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej w zakresie należności pieniężnych, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 
 
§ 2
Upoważnienie wskazane w § 1 zostaje udzielone na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7590675

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X