☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 10/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 2 marca 2010r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia        27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 Uchwały Nr XXLVI/314/10 z dnia              27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale oraz przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 1 373 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Po wprowadzeniu powyższych zmain budżet gminy Damnica na 2010 rok zamyka się kwotami:
 
DOCHODY OGÓŁEM: 16 497 653 zł
WYDATKI OGÓŁEM: 19 456 760 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej: 2 861 996 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej: 2 861 996 zł
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz 
 
 

 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
1. Dokonuje się w rozdziale 75647 zwiększenia o 1 373 zł (kwota przesunięta z rezery ogólnej) oraz przeniesień między paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla osób roznoszących decyzje wymiarowe dotyczące podatków na 2010 rok.
 
2. Dokonuje się w rozdziale 80113 przeniesień między paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla byłych pracowników Urzędu Gminy oraz na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia między paragrafami w związku z konecznością zabezpieczenia środków na umowę zlecenie z osobą, która będzie opiekunką dla dzieci dojeżdzających do szkół.
 
3. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się w rozdziale 85154 przesunięcia między paragrafami w dziale w związku z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań z tytułu podpisania Porozumienia z Gminą Miejską Słupsk, a dotyczy prowadzenia przez Izbę Wytrzeźwień w Słupsku na rzecz mieszkańców Gminy Damnica działań związanych z wczesną terapią oraz profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi.
 
4. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia między rozdziałami w dziale 852 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup programu finansowo - księgowego spełniającego obecnie obowiązujące wymogi nałożone przez ustawę o finansach publicznych, rachunkowość i sprawozdawczość. Obeznie księgowość jednostki prowadzona jest za pomoca programu w wersji DOS. Program nie spełnia standardów księgowości i od tego roku firma zaprzestała aktualizacji.
 
5. Dokonuje się w dziale 900 przeniesień między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla byłych pracowników Urzędu Gminy oraz na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia między paragrafami w związku z konecznością zabezpieczenia środków na zakup paliwa do ciągników oraz opłaty związane z unową użyczenia pomieszczeń na siedzibę jednostki.
 
6. Dokonuje się w rozdziale 92605 przeniesień między paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań wynikających z bieżącej działalności jednostki.
 

 
 
liczba odwiedzin: 7648456

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X