☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Nr 27/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku

 

Zarządzenie Nr   27/ 2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 26 kwietnia 2010
 
w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź.. zmianami  Dz. U. Z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz.1441 Nr 175 poz.1475 z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218); art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 197 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 roku Nr 261 poz.2603 zmiany: Dz.U. z 2004 roku Nr 281 poz.2782, Dz. U. Z 2005 roku Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1459, z 2006 roku Dz. U Nr 104 poz.708, Nr 220 poz. 1600 1601, z 2007 roku Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 59 poz. 369) i uchwały Rady Gminy Damnica Nr XL/297/09 z dnia 29 września 2009  roku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości :
 
§ 1
 
1. Ogłaszam sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienionej nieruchomości położonej w miejscowości Damno:
·         Działka Nr 89/5 o pow. 0,0897 ha- KW 53564
2. Treść wykazu zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 Wójt
mgr Maria Janusz

 

Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Zagórowska Monika
(2010-04-28 16:07:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2015-01-14 07:51:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 432