☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 32/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej

 

 

Zarządzenie Nr   32 /2010

Wójta Gminy Damnica

z dnia 30 kwietnia 2010 roku

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337,z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010 roku Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146) oraz § 8 pkt. Ust. 1, 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207 poz. 2108).

 

zarządzam, co następuje:

 § 1

 

Dla przeprowadzenia przetargu I ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w Karżniczce:

- część działki 24/2 o pow. 0,0569 ha,

- część działki 24/2 o pow. 0,1052 ha,

- część działki 24/2 o pow. 0,0472 ha.

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 1.      Maria Boryła – Przewodniczący Komisji

2.      Robert Huras – członek

3.      Piotr Krupiński - członek

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji przetargowej.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wójt

mgr Maria Janusz

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7578346

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X