☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku

 

Zarządzenie Nr 31/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 30 kwietnia 2010r.
 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Damnica za I kwartał 2010 roku.
 
 
 
 
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
 
 
Zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Damnica za I kwartał 2010 roku, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
 
§ 2
Budżet Gminy za I kwartał 2010 roku zamyka się kwotami:
 
1.                  Po stronie dochodów: plan 16 459 568 zł      wykonanie 4 826 920,34 zł 
2.                  Po stronie wydatków: plan 19 773 784 zł       wykonanie 4 649 167,77 zł
 
§ 3
Budżet za I kwartał 2010 roku Gminy zamyka się nadwyżką w kwocie 177 752,57zł.
 
§ 4
W I kwartale 2010 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.
 
§ 5
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez jego umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Damnica.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt

mgr Maria Janusz

Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Zagórowska Monika
(2010-05-07 14:28:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2015-01-14 07:51:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 897