☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 22/2010

Wójta Gminy Damnica

z dnia 25 marca 2010r.


 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok


 


 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 Uchwały Nr XXLVI/314/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok


 

zarządza się, co następuje:


 

§ 1


 

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.


 

§ 2


 

Po wprowadzeniu powyższych zmain budżet gminy Damnica na 2010 rok zamyka się kwotami:


 

DOCHODY OGÓŁEM: 16 459 568 zł

WYDATKI OGÓŁEM: 19 773 784 zł

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej: 2 861 996 zł

Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej: 2 861 996 zł


 

§ 3


 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.


 

§ 4


 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt
 mgr Maria Janusz


 

UZASADNIENIE


 

1. Dokonuje się w rozdziale 75023 przeniesień między paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawy i konserwacje kserokopiarek.


 

2. Dokonuje się w rozdziale 75421 przeniesień między paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokonanie płatności za usługi dostarczania piasku.


 

3. Na wniosek Zespołu Szkół w Damnicy dokonuje się w dziale 801 rozdziale 80101, 80110, 80146 przesunięć między paragrafami w związku z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz na wypłatę delegacji dla nauczycieli bioracych udział w szkoleniach i formach doskonalenia zawodowego.


 

4. Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się w rozdziale 80113 przeniesień między paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.


 

5. Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się w dziale 900 rozdziale 90001, 90017 przeniesień między paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zakup paliwa do ciągników.


 


 


 
 
liczba odwiedzin: 7648458

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X