☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 19.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok

 

 
Zarządzenie Nr 18/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 19 marca 2010r.
 
 
 
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok
 
 
 
            Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241)
 
zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
 
Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Damnica oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2009 rok wraz z załącznikami 1 – 3 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Sprawozdanie zamyka się kwotami:
 

 
PLAN
WYKONANIE
DOCHODY
17 552 143,00 zł
17 417 490,03 zł
w tym:
 
 
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
3 502 349,00 zł
3 474 633,96 zł
 
 
 
WYDATKI
18 391 375,00 zł
17 414 859,75 zł
w tym:
 
 
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
3 502 349,00 zł
3 474 633,96 zł

 
 
§ 3
 
Sprawozdanie wraz z załącznikami i częścią opisową przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
 
§ 4
 
Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 
 
§ 5
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

mgr Maria Janusz


 
 
liczba odwiedzin: 7570305

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X