☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 50/2010 z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica

 

Zarządzenie Nr  50  / 2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 14 czerwca  2010 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami Dz. U. Z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz.1441 Nr 175 poz.1475 z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218); art. 35 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: : Dz. U. Z 2004 roku Nr 261 poz.2603 zmiany: Dz.U.  z 2004 roku Nr 281 poz.2782, Dz. U. Z 2005 roku Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1459, z 2006 roku Dz. U Nr 104 poz.708, Nr 220 poz. 1600 1601,  z 2007 roku Nr 69 poz. 468 , Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr Nr 59 poz. 369,Nr 220 poz.1412, z 2009 roku Nr 19 poz.100, Nr 42poz.335 i 340,Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 179 i 1281, Nr 206 poz.1590 ,z 2010 roku Nr 28 poz.146 ) i uchwał Rady Gminy Damnica Nr XLIX/347/10 , XLIX /346/10  z dnia  19 maja 2010  roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w   nabyciu   i wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości
                                                        zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. Ogłasza się wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców  
1          1. Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona nr  94 o pow. 0,3500 ha położona w obrębie     geodezyjnym Zagórzyca– KW 57641
2         2. Lokal mieszkalny oznaczony Nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oznaczonym Nr 17 znajdującym się przy ulicy W .Witosa w Damnicy wraz z udziałem wynoszącym 1631 /10000 w działkach 233/17 o pow. 0,0292 ha   , 233/ 18 o pow. 0,0150 ha i 233/19 o pow. 0,1905 ha - KW 73148
    2. Treść wykazu zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
                                                                               § 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi  ds. gospodarki nieruchomościami ,rolnictwa i drogownictwa.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt

mgr Maria Janusz

 


 
 
liczba odwiedzin: 7578218

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X