☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 56/2010 z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 56/2010

Wójta Gminy Damnica

z dnia 17 czerwca 2010r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 Uchwały Nr XXLVI/314/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 2 565 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 2 565 zł, przeniesień między paragrafami w dziale oraz przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 7 200 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 565 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Po wprowadzeniu powyższych zmain budżet gminy Damnica na 2010 rok zamyka się kwotami:

DOCHODY OGÓŁEM:

17 257 357 zł

WYDATKI OGÓŁEM:

20 745 602 zł

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:

3 250 784 zł

Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:

3 250 784 zł

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

 

 


 

 

 UZASADNIENIE

 

1. W dziale 751  - dokonuje się zwiększenia dotacji na rok 2010 z rezerwy celowej o kwotę  2565 zł na podstawie informacji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego znak ZF-3101-49/10 z dnia 14 czerwca 2010r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z wypłatą diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP w I turze. Pismo z dnia 15.06.2010r. znak DSŁ 3101-11/10.

 

2.  W dziale 754 – dokonuję się przesunięcia w ramach działu w celu zabezpieczenia środków na zakup akumulatorów do samochodu pożarniczego STAR oraz na opłatę za uczestnictwo w wojewódzkich mistrzostwach sportowo - pożarniczych.

 

3. W dziale 758 – dokonuję się przesunięcia środków z rezerwy celowej do działu 854 z przeznaczeniem na nagrodę Wójta oraz stypendia naukowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

 

4. W dziele 801 – na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy dokonuje sią przesunięcia w celu zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenia OC autobusów.

 

5. W dziale 851 - na wniosek GOPS w Damnicy dokonuje się przesunięcia w celu zabezpieczenia środków na działania prowadzone przez Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi.  

 

6. W dziale 852 - na wniosek GOPS w Damnicy dokonuje się przesunięcia w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.  

 

7. W dziale 854 - dokonuje się przesunięcia w celu zabezpieczenia środków na działalność prowadzoną przez wioskę internetową znajdującą się w budynku GOKiS.  

 

8. W dziale 900 – na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy dokonuje się przesunięcia w ramach działu środków finansowych jednostki w celu zabezpieczenie środków na wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup środków czystości, zakup paliwa do ciągników, sam Fiat Ducato, kosiarek, zakup opon do przyczepy oraz części i materiały eksploatacyjne do posiadanego sprzętu. Ponadto opłącenie usług serwisowych oprogramowania ARBIGO, PROGMAN.

 

Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2010-06-30 13:33:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2010-06-30 13:37:24)

 
 
liczba odwiedzin: 7672574

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X