☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 78/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 roku zmieniające Zarządzenie Nr 75/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

ZARZĄDZENIE NR 78/2010
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 23 sierpnia 2010 roku
 
zmieniające zarządzenie nr 75/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 roku 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.19 ust.2 i 3,art. 20, art.21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku                       nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
 
§1
 
Zmienia się treść §1zarządzenia nr 75/2010 z dn. 12 sierpnia 2010 roku w sprawiepowołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez nadanie mu brzmienia:
 
„Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa betonu towarowego B-20 w ilości 630 m³” w następującym składzie:
 
1.      Paweł Lewandowski – Przewodniczący Komisji;
2.      Magdalena Ratajczak– Członek Komisji;
3.      Maria Boryła – Członek Komisji.„
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Maria Janusz


 
 
liczba odwiedzin: 7576680

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X