☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 79/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku

 

Zarządzenie Nr 79/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 30 sierpnia 2010r.
 
 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.
 
 
 
            Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 
 
zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
 
Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Damnica oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku wraz z załącznikami 1 – 3 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Sprawozdanie zamyka się kwotami:
 

 
PLAN
WYKONANIE
DOCHODY
17 325 258,00 zł
9 571 843,98 zł
w tym:
 
 
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
3 250 784,00 zł
1 874 359,00 zł
 
 
 
WYDATKI
20 663 369,00 zł
9 471 354,12 zł
w tym:
 
 
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
3 250 784,00 zł
1 851 898,20 zł

 
 
§ 3
 
Sprawozdanie wraz z załącznikami i częścią opisową przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
 
§ 4
 
Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
mgr Maria Janusz

 

 


 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Zagórowska Monika
(2010-09-07 14:56:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2015-01-14 07:51:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 215