☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 19.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 80/2010 z dnia 13 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 80/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 13 września 2010r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 Uchwały Nr XXLVI/314/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 63 486 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 63 486 zł  przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
 
Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 486 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
 
Po wprowadzeniu powyższych zmain budżet gminy Damnica na 2010 rok zamyka się kwotami:
 

DOCHODY OGÓŁEM:
17 560 753,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:
20 898 864,00 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:
3 262 693,00 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:
3 262 693,00 zł

 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Maria Janusz


 
 
liczba odwiedzin: 7569163

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X