☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 20.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 87/2010 z dnia 4 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 87/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 4 października 2010r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 Uchwały Nr XXLVI/314/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale oraz przeniesienia kwoty 7 500 złoty z rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Po wprowadzeniu powyższych zmain budżet gminy Damnica na 2010 rok zamyka się kwotami:
 

DOCHODY OGÓŁEM:
17 610 862,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:
21 041 867,00 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:
3 262 693,00 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:
3 262 693,00 zł

 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt
mgr Maria Janusz

 
UZASADNIENIE
 
1. W dziale 750 - dokonuje się przeniesień między paragrafami w dziale w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Urzędu Gminy.
 
2. W dziele 758 – dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o 7 500 zł i przenosi się do działu 801 w związku z przyznaniem corocznych nagród Wójta Gminy Damnica dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Damnica.
 
3. W dziele 801 – dokonuje się zwiększenia o 7 500 zł z przeznaczeniem na wypłtę nagród Wójta Gminy Damnica przyznanych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Damnica.
Na wniosek Zespołu Szkół w Zagórzycy dokonuje się przesunięcia w ramach działu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżąca działalność placówki.
 
4. W dziele 926 - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów (siatki ogrodzeniowej) w ramach zadania Funduszu Sołeckiego w miejscowości Wielogłowy.
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7570357

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X