☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 99/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Urzędu Gminy w Damnicy

 

ZARZĄDZENIE NR 99/2010
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 8 listopada 2010r.
 
w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Urzędu Gminy w Damnicy
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 i ust. 1a oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
 
§ 1
Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych na terenie Urzędu Gminy w Damnicy.
 
§ 2
Naruszenie zakazu palenia wyrobów tytoniowych podlega karze grzywny w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt

mgr Maria Janusz


 
 
liczba odwiedzin: 7648481

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X