☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 03.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 101/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2011 rok

 

Zarządzenie Nr 101/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 12 listopada 2010r.
 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2011 rok
 
Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i Uchwały LIII/365/10 Rady Gminy Damnica z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Damnica, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2011 rok wraz z uzasadnieniem z podziałem dochodów według źródeł (oraz na dochody bieżące i majątkowe) i wydatków budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
 
§ 2
 
Przyjmuje się projekt planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.
 
§ 3
 
Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2011 roku.
§ 4
 
1. Projekt budżetu Gminy Damnica na 2011 rok zamyka się następującymi kwotami:
 
Dochody                                                                                                                           18 437 434 zł
w tym:
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                3 188 344 zł
 
Wydatki                                                                                                                           21 006 751 zł
w tym:
na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                        3 188 344 zł
 
Deficyt                                                                                                                                2 569 317 zł
 
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek.
 
§ 5
 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz objaśnieniami przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w BIP.
 
Wójt
mgr Maria Janusz

 

UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 233 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy.
Projekt ten wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi w Uchwale            Nr LIII/365/10 Rady Gminy Damnica z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Damnica, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu w myśl art. 238 tejże ustawy Wójt przedkłada w terminie do 15 listopada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – Radzie Gminy Damnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.
 

Projekt uchwały

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 14

Załącznik Nr 15

Załącznik Nr 16

Załącznik Nr 17

Opis dochodów

Opis wydatków

Opis dochodów i wydatków

Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2010-11-22 15:28:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2010-11-23 12:38:11)

 
 
liczba odwiedzin: 7671465

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X