☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 100/2010 z dnia 12 listopada 2010 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damnica na lata 2011-2029

 

Zarządzenie Nr 100/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 12 listopada 2010r.
 
 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damnica na lata 2011 – 2029.
 
 
Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
 
zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
 
Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damnica na lata 2011 – 2029.
 
§ 2
 
Projekt uchwały wraz z objaśnieniami przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w BIP.
 
Wójt
mgr Maria Janusz

 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy.
Projekt ten wraz z objaśnieniami przyjętych wartości i innymi wielkościami określonymi w art. 226 cytowanej ustawy w myśl art. 230 ust. 2 tejże ustawy Wójt przedkłada w terminie do 15 listopada wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – Radzie Gminy Damnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.
 

Projekt uchwały

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 3b


 
 
liczba odwiedzin: 7648480

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X