☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 112/2010 z dnia 2 grudnia 2010 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Damnica do prowadzenia niektórych spraw Gminy Damnica

 

ZARZĄDZENIE NR 112/2010
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 02 grudnia 2010 roku
 
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Damnica do prowadzenia niektórych spraw Gminy Damnica
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 4, w związku z art. 39 ust. 2,  ustawy z dnia 08 marca 1990r.,o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1491; zmiany z 2002r.: Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r.; Nr 172, poz. 1441; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r.: Nr 28, poz. 141, 146, Nr 106, poz. 675), w związku z art. 268a, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071; zmiany z 2001r.: Nr 49, poz. 509; z 2002r.: Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387; z 2003r.: Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004r.: Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1692; z 2005r.: Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565; z 2008r.: Nr 229, poz. 1539; z 2009r.: Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676; z 2010r.: Nr 40, poz. 230)
 
 
 
zarządza się, co następuje
 
 
§ 1
Upoważniam Panią Andżelikę Harmacińską, Sekretarza Gminy Damnica, do prowadzenia i załatwiania, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień, spraw z zakresu:
1. Ewidencji ludności,
2. Oświaty,
3. Działalności gospodarczej,
4. Transportu,
5. Obsługi informatycznej.
 
§ 2
Upoważnienie wskazane w § 1 zostaje udzielone na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia.
 
§ 3
Do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy Damnica zastrzega się sprawy z zakresu:
  1. Planowania przestrzennego i rozwoju lokalnego,
  2. Ochrony środowiska,
  3. Funduszu sołeckiego,
  4. Nieruchomości, rolnictwa i drogownictwa,
  5. Pozyskiwania środków unijnych,
  6. Zamówień publicznych i promocji gminy.
 
 
 
§ 4
Traci moc w całości zarządzenie Wójta Gminy Damnica Nr 5/2009 z dnia 12 stycznia 2009r., w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Damnica do prowadzenia niektórych spraw Gminy Damnica oraz zarządzenie Wójta Gminy Damnica Nr 19/2009 z dnia 18 lutego 2009r., sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Damnica do prowadzenia niektórych spraw Gminy Damnica.
 
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
inż. Grzegorz Jaworski 

 
 
liczba odwiedzin: 7648451

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X