☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 114/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie Nr 44/2008 w sprawie ustalenia procedury kontroli wewnętrznej wydatków oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

 

Zarządzenie Nr 114/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 3 grudnia 2010r.
 
 
 
zmieniające zarządzenie Nr 44/2008 w sprawie ustalenia procedury kontroli wewnętrznej wydatków oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (t.j. Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 Nr 152 poz. 1223 ze zm.) i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Komunikatu Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2, 4 do Zarządzenia Nr 44/2008 Wójta Gminy Damnica z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia procedury kontroli wewnętrznej wydatków oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków poprzez dodanie do wykazu osób zgodnie z załącznikiem Nr 1, załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 1 grudnia 2010 roku.
 
 Wójt
inż. Grzegorz Jaworski
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7578315

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X