☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Damnica okresu rozliczeniowego czasu pracy w 2012 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 02 stycznia 2012  roku
 
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Damnica okresu rozliczeniowego czasu pracy w 2012r.
 
 
Na podstawie art. 1041, w związku z art. 128, 129, 130, ustawy z dnia 26 czerwca 1974r., Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5, ustawy z dnia 08 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1491; zmiany z 2002r.: Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r.; Nr 172, poz. 1441; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111),  
 
zarządza się,  co następuje :
 
§ 1
 
Wprowadza się w Urzędzie Gminy Damnica, jednomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy pracowników (z wyłączeniem kierowców) na 2012r., jak wzałączniku do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
     
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
 
 
Wójt
inż. Grzegorz Jaworski
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7652999

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X