☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 29.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania 2 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół w Damnicy

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 04 stycznia 2012 roku
 
W sprawie przekazania 2 zestawów komputerowych dla Zespołu Szół w Damnicy.
 
 
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity :Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.l591 ze zmianami z 2002 roku Nr 23 poz. 230,Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153 1271 ,Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 Nr 102 1056, Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz 128, Nr 181 poz. 1337 , z roku 2007 Nr 48 poz. 327 )
zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przekazuje się nieodpłatnie mienie zgodne z załącznikiem.
 
§2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. obsługi informatycznej.
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Grzegorz Jaworski

 


 
Damnica 04.01.2012 r.
 
 
 
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA
W dniu 04.01.2012 roku przekazuje się nieodpłatnie do użytkowania dla Zespołu Szkół w Damnicy:
 
a). Nr inwentarzowy: 491/3/05
1.      Komputer INF1297: Procesor Pentium IV; 512 MB RAM; HDD 40GB
2.      MONITOR LCD 17”
3.      Oprogramowanie:
Windows XP Profesjonal, Mic
rosoft Office Basic Edition 2003
 
b). Nr inwentarzowy: 491/5/05
1.      Komputerowy INF1354: : Procesor 2,8GHz; 512 MB RAM; HDD 80GB
2.      Monitor 15”
3.      Oprogramowanie:
Windows XP Profesjonal, Microsoft Word 2003s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
liczba odwiedzin: 7590567

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X