☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Damnica do prowadzenia niektórych spraw Gminy Damnica

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 06 lutego 2012 roku
 
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Damnica do prowadzenia niektórych spraw Gminy Damnica
 
Na podstawie art. 33 ust. 4, w związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
 
zarządza się, co następuje
 
§ 1
Upoważniam Panią Andżelikę Harmacińską, Sekretarza Gminy Damnica do prowadzenia i załatwiania, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień z zakresu:
1.    ewidencji ludności, dowodów osobistych,
2.    oświaty, działalności gospodarczej,
3.    rolnictwa, nieruchomości, drogownictwa, transportu,
4.    planowania przestrzennego, ochrony środowiska,
5.    pozyskiwania środków zewnętrznych,
6.    obsługi informatycznej, promocji gminy.
 
§ 2
Upoważnienie wskazane w § 1 zostaje udzielone na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia.
 
§ 3
Do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy Damnica zastrzega się sprawy z zakresu:
1.    inwestycji,
2.    zamówień publicznych przekraczających kwotę 14 000,00 euro.
 
 
 
 
§ 4
Traci moc w całości Zarządzenie nr 119/2010 Wójta Gminy Damnica z dnia 15 grudnia 2010 roku, w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Damnica do prowadzenia niektórych spraw Gminy Damnica.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
inż. Grzegorz Jaworski 
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7585972

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X