☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej w gminie Damnica

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 01 lutego 2012r.
 
w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej w gminie Damnica
 
            Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U.z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn.zmianami) oraz § 3 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U.z 2002r. Nr 96, poz. 850)
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
 
Przeprowadzić postępowanie prowadzące do likwidacji następujących formacji obrony cywilnej na terenie gminy Damnica:
1)      drużyna zabiegów sanitarnych w OSzW w Damnicy,
2)      drużyna odkażania odzieży w OSzW w Damnicy,
3)      drużyna ratownictwa komunalnego w GS”SCh” w Damnicy,
4)      drużyna łączności w sołectwie Sąborze.
 
§ 2.
 
Dokonać likwidacji niżej wymienionych punktów zabiegów specjalnych:
1)      punkt zabiegów sanitarnych w OSzW w Damnicy,
2)      punkt odkażania odzieży w OSzW w Damnicy.
 
§ 3.
 
Uchylić karty przydziału do formacji obrony cywilnej osobom wchodzącym w skład likwidowanych formacji, podając jako podstawę uchylenia niniejsze zarządzenie.
 
§ 4.
 
Czynności wymienione w § 1, 2 i 3 przeprowadzić w terminie do dnia 15 lutego 2012r.
 
§ 5.
 
Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. obsługi Rady Gminy i OC.
 
§ 6.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


 
 
liczba odwiedzin: 7586355

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X