☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych do dokonania oceny ofert i przedstawienia opinii dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2012

 

Zarządzenie Nr 11/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 06 lutego 2012 roku
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do dokonania oceny ofert i przedstawienia opinii dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2012
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami), oraz § 8 Programu współpracy gminy Damnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2012, będącego załącznikiem nr 1 do Uchwały nr  XIV/85/11 Rady Gminy Damnica z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Damnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2012
 
zarządzam, co następuje:
 
§1
Powołuję Komisję Konkursową do dokonywania oceny ofert oraz do przedstawienia opinii dotyczących wsparcia w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2012 roku. W skład Komisji wchodzą:
  • Zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
-        Andżelika Harmacińska – sekretarz Gminy Damnica
-        Ludmiła Wiczkowska – inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych Urzędu Gminy w Damnicy
-        Paweł Lewandowski – inspektor ds. zamówień publicznych i promocji gminy Urzędu Gminy w Damnicy
 
  • Zadanie publiczne w zakresie prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych
-      Andżelika Harmacińska – sekretarz Gminy Damnica
-      Ludmiła Wiczkowska – inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych Urzędu Gminy w Damnicy
-      Paweł Lewandowski – inspektor ds. zamówień publicznych i promocji gminy Urzędu Gminy w Damnicy
 
§ 2
Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnychna terenie gminy Damnica w roku 2012 oraz przedstawienie Wójtowi Gminy Damnica opinii w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych.
§ 3
Regulamin prac Komisji stanowi załącznik do uchwały nr XIV/85/11 Rady Gminy Damnica z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Damnica z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2012.
 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.               

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

Wytworzył:
Ludmiła Wiczkowska
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2012-02-14 08:19:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2012-02-14 08:20:59)

 
 
liczba odwiedzin: 8153985

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X