☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie planu finansowego zadańz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

 

Zarządzenie nr 8/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 06 lutego 2012r.
 
 
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
 
 
 
 
Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XVI/97/12 Rady Gminy Damnica z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2012 rok
 
 
Zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Przyjmuje się plan finansowy zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


 
 
liczba odwiedzin: 7653028

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X