☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 28 lutego w sprawie Regulaminu Organiazacyjnego Urzędu Gminy Damnica

 

ZARZĄDZENIE NR 21/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 28 lutego 2012 roku
 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 08 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
 
 
zarządza się,  co następuje :
 
§ 1
Ustala się  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Damnica, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2012 roku.
 
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4
Z dniem wejścia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica, stanowiącego Załącznik do niniejszego zarządzenia, traci moc obowiązującą zarządzenie Wójta Gminy Damnica Nr 33/2011, z dnia 25 marca 2011 r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Wójt

inż . Grzegorz Jaworski

 


REGULAMIN ORGANIZAYJNY URZĘDU GMINY

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego


 
 
liczba odwiedzin: 7586350

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X