☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 23/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Damnica

 

ZARZĄDZENIE NR 23/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 29 lutego 2012 roku
 
w sprawie powołania  zastępcy Wójta Gminy Damnica
 
Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), w związku z art. 68 § 1 i art. 69 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)
 
zarządza się, co następuje
 
§ 1
1.    Ustalam, że w Gminie Damnica będzie jeden zastępca wójta.
2.    Z dniem 01 marca 2012 r., powołuję Pana Pawła Lewandowskiego na stanowisko zastępcy Wójta Gminy Damnica w wymiarze 1/3 etatu.
3.    Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Gminy Damnica z dniem 01 marca 2012 r.
4.    Wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem zastępcy.
 
§ 2
Do zakresu działania zastępcy wójta należy przejęcie wykonywania zadań wójta w razie jego nieobecności, w zakresie reprezentowania Wójta i Gminy Damnica na zewnątrz.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
inż. Grzegorz Jaworski 

 
 
liczba odwiedzin: 7586156

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X