☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości działki Nr 147/6 w Strzyżynie oraz określenia zasad ich przeprowadzenia

 

Zarządzenie Nr  27/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 19 marca   2012 roku
 
w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości działki Nr 147/6 w Strzyżenie oraz określenia zasad ich przeprowadzenia  
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze  zmianami z: 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz.1568; z 2004 roku Nr 102,poz.1055, Nr 116 poz.1203, ; z 2005 roku Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457; z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111,Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420,Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146 , Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) ) oraz art. 39 ust.2    ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010  roku Nr 102 poz.651ze zmianami z   2010 roku Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz.1043 ,Nr 197 poz.1307,Nr 200 poz.1323   ) zarządza się , co następuje:
 
§ 1
 
1. Ogłosić rokowania na zbycie nieruchomości oznaczonej Nr 147/6 w Strzyżynie .gdyż przeprowadzone dwa przetargi ograniczone   zakończyły się wynikiem negatywnym.
     2. Cenę wywoławczą nieruchomości obniżyć do kwoty   2360,00 zł netto.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami rolnictwa i drogownictwa..
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 
Wójt
inż. Grzegorz Jaworski

 

 
 
liczba odwiedzin: 7586384

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X