☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 19.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 29/2012 z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup, dostawa i montaż filtra odżelaziająco-odmanganiającego ze złożem regenerowanym nadmanganianem potasu dobranego dla parametrów wody w hydroforni w Domaradzu". Inwestycja w ramach zadania "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Damnica"

 

Zarządzenie Nr 29/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 19 stycznia 2012 r.
     w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup, dostawa i montaż filtra odżelaziająco-odmanganiającego
ze złożem regenerowanym nadmanganianem potasu dobranego dla parametrów wody
w hydroforni w Domaradzu”. Inwestycja w ramach zadania „Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Damnica”.
                                                                                                                                                                                            
           Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
zarządza się, co następuje:
§ 1.  
Powołuje się Komisję do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Zakup, dostawa i montaż filtra odżelaziająco-odmanganiającego ze złożem regenerowanym nadmanganianem potasu dobranego dla parametrów wody w hydroforni w Domaradzu”. Inwestycja w ramach zadania „Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Damnica”
 
w następującym składzie:
1.      Przewodniczący Komisji – Joanna Janusewicz, Urząd Gminy w Damnicy
2.      Członkowie Komisji:
2.1     Grzegorz Grabowski – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy
2.2     Bogusław Sabisz – Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
2.3     Mariusz Woszczyk – Właściel firmy HYDROEKO S.C.
 
§ 2.  
Odbioru należy dokonać po zakończeniu inwestycji, zgodnie z umową na wykonanie robót nr IB.7011.3.2012 z dnia 05.03.2012 r.
§ 3.  
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

Wytworzył:
Joanna Janusewicz
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2012-03-23 12:20:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2012-03-23 12:22:17)

 
 
liczba odwiedzin: 8151112

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X