☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 29.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2012 rok

 

Zarządzenie nr 38/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 03 kwietnia 2012r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2012 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 uchwały nr XVI/97/12 Rady Gminy Damnica z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2012 rok
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o 4.589 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o 4.589 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
 
Dokonuje się po stonie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zmniejszenia o 4.309 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 niniejszego zarządzenia.
 
 § 4
 
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Damnica na 2012 rok zamyka się kwotami:
 

DOCHODY OGÓŁEM:
19 375 076 zł
WYDATKI OGÓŁEM:
22 458 001 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:
3 133 416 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:
3 133 416 zł

 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt

inż . Grzegorz Jaworski


 
 
liczba odwiedzin: 7590614

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X