☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 43/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie unieważnienia rokowań na zbycie nieruchomości oznaczonej Nr 147/6 w Strzyżynie

 

ZARZĄDZENIE NR 43/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 19 kwietnia 2012 roku
 
w sprawie unieważnienia rokowań na zbycie nieruchomości oznaczonej Nr 147/6 w Strzyżynie
 
      Na   podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst   jednolity : Dz. U. z 2001  Nr 142   poz.1591 z późniejszymi zmianami z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113   poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ,Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172    poz. 1441, Nr 175 poz. poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111,Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr Nr 52 poz.420,Nr 157poz.1241, z 2010 roku Nr 28 poz.142 ,Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz.675 Nr 40 poz.230, z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281 )  
 
                                                  z a r z ą d z a m, co   n a s t ę p u j e:
 
§ 1
 
Unieważnia się rokowania na  zbycie nieruchomości oznaczonej Nr 147/6 w Strzyżynie ponieważ w dniu 18 kwietnia 2012 roku został złożony wniosek w Sądzie Rejonowym w Słupsku o stwierdzenie nabycia prawa własności działki 147 /6 poprzez zasiedzenie na rzecz Pani Wandy Baranowskiej .
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


 
 
liczba odwiedzin: 7652974

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X