☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr 50/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 8 maja  2012 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych  przeznaczonych do sprzedaży
                                                                 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze  zmianami z: 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz.1568; z 2004 roku Nr 102,poz.1055, Nr 116 poz.1203, ; z 2005 roku Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457; z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111,Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420,Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146 , Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) ) oraz art.25 ust.1 i art. 35   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010  roku Nr 102 poz.651ze zmianami z   2010 roku Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz.1043 ,Nr 197 poz.1307,Nr 200 poz.1323  , z 2011 roku Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 129 poz.732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187  poz.1110,Nr 224 poz. 1337  ) oraz Uchwał :   Nr   XLIX/349/10 Rady Gminy Damnica z dnia  19 maja 2010 roku     w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, Nr LV/379/10 Rady Gminy Damnica z dnia 10 listopada2010 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  zarządza się , co następuje:
 
§ 1
 
  1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących  własnością Gminy Damnica przeznaczonych  do sprzedaży .
  2. Treść wykazu stanowi  załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  3. Po upływie okresu podania wykazu do publicznej wiadomości zostanie dokonana sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
 
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami rolnictwa i drogownictwa..
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 Wójt
inż. Grzegorz Jaworski
 
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2012-05-10 10:30:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2012-05-15 13:41:18)

 
 
liczba odwiedzin: 8154038

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X