☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 54/2012 z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohlowych

 

ZARZĄDZENIE NR 54/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 09 maja 2012
 
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 4 ust.3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.)
 
zarządza się, co następuje
 
§1
 
Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:
1) Aleksandra Studzińska – Przewodnicząca Komisji,
2) Paweł Lewandowski – Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Beata Orlicka – Członek Komisji,
4) Jerzy Ostrowski – Członek Komisji.
 
§2
 
Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych przepisów.
 
§3
 
Członkowie Komisji sprawują swoją funkcje do odwołania lub złożenia pisemnej rezygnacji.
 
§4
 
Traci w całości moc Zarządzenie Wójta Gminy Damnica nr 63/2011 z dn. 31.05.2011 r., w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
§5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


 
 
liczba odwiedzin: 7576611

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X