☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 20.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 59/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych z realizacją budżetu gminy za rok 2011

 

 

 

 

Zarządzenie nr 59/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 31 maja 2012r.
 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych z realizacją budżetu gminy za rok 2011
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz U z 2009r. Nr 157, poz. 1240)
 
zarządza się, co następuje:

 
§ 1

 
Podaje się do publicznej wiadomości informację obejmującą:
  1. Wykonanie budżetu Gminy Damnica za rok 2011, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki.
  2. Kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.
  3. Kwotę wymagalnych zobowiązań.
  4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.
  5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji.
  6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
  7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

 
§ 2

 
Budżet Gminy za 2011 rok zamyka się kwotami:

 
Po stronie dochodów
plan 20 764 577 zł   wykonanie 20 608 734,64 zł

 
w tym: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
 plan 3 849 352 zł     wykonanie 3 844 029,67zł

 
Po stronie wydatków:
plan 22 472 398 zł   wykonanie 21 624 302,23 zł

 
w tym: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
plan 3 849 352 zł      wykonanie 3 844 029,67 zł

 
Budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie:
plan  - 1 707 821 zł   wykonanie - 1 015 567,59 zł

 

 

 

 
§ 3

 
Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynosi 518 407,52 zł

 
§ 4

 
Kwota wymagalnych zobowiązań wynikających z art. 72 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych wynosi 0,00 zł.
 
§ 5
Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 9 570,88 zł.
Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 443 314,35 zł.

 
§ 6

 
Gmina Damnica w 2011 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.
 
§ 7

 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 8

 
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 9

 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez jego umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Damnica.
 
§ 10

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  Wójt
inż. Grzegorz Jaworski


 

 

Wytworzył:
Urszula Perkowska
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2012-06-04 15:26:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2012-06-05 12:49:01)

 
 
liczba odwiedzin: 8151243

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X