☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 58/2012 z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2012 rok

 

Zarządzenie nr 58/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 30 maja 2012r.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2012 rok

 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 uchwały nr XVI/97/12 Rady Gminy Damnica z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2012 rok zarządza się, co następuje:

 
§ 1

 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2

 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 3

 
Dokonuje się po stronie dochodów i wydatkóww planiefinansowym zadań z zakresu administracji rządowej zwiększenia o 100 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 4

 
Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w dziale wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 5
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Damnica na 2012 rok zamyka się kwotami:

 

DOCHODY OGÓŁEM:
19 933 327 zł
WYDATKI OGÓŁEM:
23 016 252 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:
3 564 554 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:
3 564 554 zł


 

 
Wójt
 
inż. Grzegorz Jaworski

 
 
liczba odwiedzin: 7585979

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X