☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 64/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Grabowskiemu - dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy upoważnienia do reprezentowania Gminy Damnica w toku kontroli prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku

 

ZARZĄDZENIE NR 64/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 11 czerwca 2012 roku
 
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Grabowskiemu – dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy upoważnienia do reprezentowania Gminy Damnica w toku kontroli prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku
 
Na podstawie art. 31 i art. 47 ust. 1, ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
 
zarządza się, co następuje
 
§ 1
1.    Upoważniam Pana Grzegorza Grabowskiego – dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, do reprezentowania Gminy Damnica w toku kontroli prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
2.    Upoważnienie uprawnia Pana Grzegorza Grabowskiego do udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień w zakresie kontroli dotyczącej:
1)      przeglądu ustaleń pozwolenia wodno prawnego na pobór wody podziemnej i odprowadzenie oczyszczonych ścieków za pomocą urządzeń zlokalizowanych na terenie wsi Damnica,
2)      gospodarowania odpadami, które generowane są na terenie powyżej wskazanej instalacji,
w tym, również podpisania protokołu pokontrolnego.
 
§ 2
1.    Upoważnienia udziela się na czas trwania kontroli.
2.    Upoważnienie może zostać odwołane w każdym czasie.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt
inż. Grzegorz Jaworski

 
 
liczba odwiedzin: 7586377

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X